Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
 • APGAISMOTĀ VALMIERA

  artaslesere, APGAISMOTĀ VALMIERA Īss ieskats Valmieras elektrības iestādes darbībā līdz 1946. gadam 19. gs. pēdējā ceturksnī Vidzemē aizsākās pirmie mēģinājumi izmantot elektroenerģiju rūpniecībā. Dažās fabrikās un…
 • Apjumību laiks.

  artaslesere, Apjumību pasākums Valmieras muzejā, 2010. gada 16. septembrī. Dabā uz beigām iet Septembris, saukts vēl par Viršu , vai Sila mēnesi. Septembrī lielākie svētki ir…
 • Aprīļa spēks

  artaslesere, Klāt aprīlis, saukts arī par Sulu un Jurģa mēnesi. Tā sākumā svinam Dzimtās valodas svētkus, un tas ir arī joku laiks. Mūsu valodai raksturīgi īsie/garie…
 • Ar prūšu sīkstumu

  artaslesere, Bez tilta neiztikt. Skats no Gaujas kalna, redzama Stārķa ligzdas (pa kreisi) apbūve. Tilta otrā galā muitnieka māja. Iespiedis un izdevis J. Sarkangalvis, Valmierā, 1904…
 • Ar skatu nākotnē

  artaslesere, Johanam Georgam Apinim -155 Cienījams. Dr. med. Georgs Apinis. Pilsētas centrā, viena no ielām, nosaukta arī Georga Apiņa vārdā. Valmieriešiem šis uzvārds nav svešs, jo…
 • Cik sena ir piparkūku cepšanas vēsture?

  artaslesere, Tuvajos Austrumos piparotos medus cepumus pazīst jau 5000 gadus. Ilgu laiku piparkūkas bija pa kabatai tikai ļoti bagātiem cilvēkiem. Tās pazina faraonu galmos Ēģiptē un…
 • Divas Sarkanās Valmieras

  artaslesere, Kad pirmoreiz dzirdēju šo skanīgo, bet šķietami nievājošo apzīmējumu Sarkanā Valmierā , pirmās asociācijas raisījās par padomju laiku, kad jēdzienu lietoja pozitīvā nozīmē, un tā…
 • Dubultais, laimīgais 2012. gads

  artaslesere, Latviešu/lietuviešu zintniecības pēta Laika, Visuma likumus, to spēku plūsmu un IEMIESOŠANOS uz Zemes. Tāpēc mums ir ļoti daudzi Laika cikli un sistēmas. 32 cikls balstās…
 • Dzīvības ūdens

  artaslesere, Sākums Ūdens – dabas daļa un neatņemams elements tajā, ko mūsdienās dēvē par vidi. Viduslaikos jēdzienu „vide” nepazina, bet izprata vienkāršas kopsakarības: ūdens – Dzīvība…
 • Eduards Pavasars: starp debesīm un zemi

  artaslesere, Ar Dieva vārdu Nākošā mācītāja vecāki - Jēkabs un Liene Pavasari, 1880. Turpinot iepazīstināt, Jūs, ar kādreizējo Valmieras mācītāju dzīvesstāstiem, šoreiz par reliģisko darbinieku Eduardu…
 • Eglītes paraža

  artaslesere, Ziema ir SĒKLAS, EMBRIJA, KODOLA veidošanās Laiks. Ziemas Laiks mudina asināt prātu, krāt zināšanas Žilbinošā sniega baltuma dēļ Ziemu sauc par Gudrinieci Sirmgalvi, Balto zintnieci…
 • Godinot Latviju

  artaslesere, Laikiem mainoties. Šogad svinam mūsu valsts deviņdesmit otro gadskārtu. Rīgā un citās lielākajās Latvijas pilsētās risināsies daudzi pasākumi. Arī Valmieras Kultūras centrā 18. novembrī notiks…
 • Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo…

  artursreiljans, Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi Ielūgums uz Valmieras rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības simtgadi (1967…
 • Izdzīvoju, lai atgrieztos

  artaslesere, Dūņu ģimene. Jānis un Emma Dūņi ar dēliem Romānu (pa labi) un Jāni (pa kreisi) 1930.gada 20.janvārī. Mana stāsta varonis šoreiz ir vecākajai valmieriešu paaudzei…
 • Kam senāk alus derēja?

  artaslesere, Kam senāk alus derēja? No sentēvu laikiem mums palicis uguns rituāls un alus, bez kuriem neiedomājami lieli godi un svētki. Alum senāk piedēvēja vispirms sakrālas…
 • KARALISKAIS GADS

  artaslesere, Stāsts būs par leģendāro Zviedrijas karaļa braucienu no igauņu zemēm līdz pašai Rīgai! Interesanti būtu uzzināt, izkāpa vai neizkāpa karalis uz perona Valmieras stacijā? Vieni…
 • Kārlis Beldavs: no mācītāja par ministru

  artaslesere, SAEIMAS DEPUTĀTS. 1930. gadu sākums. Vidzemnieks Valmieras – Valmiermuižas draudzes mācītājs un vēlākais Latvijas brīvvalsts Izglītības ministrs Kārlis Voldemārs Beldavs (Kahrl Woldemar Beldaus) pasaulē nācis…
 • Kas skanēja Beverīnā, kas Valmierā

  artaslesere, Dažas hipotēzes, pārdomas un minējumi par muzicēšanu 13.-16.gs. Lai gan varētu šķist, ka par šo tēmu var runāt gari un plaši, tomēr nekā daudz ko…
 • Ko lasīja valmierieši pirms gadiem simts …

  artaslesere, Sākums TREIJA NAMS. Foto 1936. g. Deviņpadsimitā gadsimta 90. gados, palielinoties sabiedrības interesei par grāmatām un izziņu literatūru, aktīvu darbību uzsāka izdevniecības ārpus Rīgas. Faktiski…
 • Kultūras un sabiedriskās dzīves aizsākumi pilsētā un Valmieras apriņķī 19.gs.b.-20. gs. 1. pusē

  artaslesere, Izdzied tauta mūžu savu Dziesmu tēvs. Jānis Cimze, 1870. gadi. Varam lepoties ne vien ar savas pilsētas, bet arī ar kādreizējā Valmieras apriņķa vēsturi, jo…
 • Kur griezās dzirnavu rats

  artaslesere, Vēstures līkločos Ejot pa Ziloņu ielu (nosaukums cēlies no nocietinājuma - Zilā bastiona) nokļūstam kādreizējā Rātes jeb Rātsupītes ielejā, kas agrāk kalpojusi kā dabīgs šķērslis…
 • Laimi meklējot jeb starp diviem krogiem

  artaslesere, Pārmaiņās. Kādreizējā „Mironīša” vieta, vēlāk Kaļļiņa nams. 1960. to g. sāk. Ļeņina ielā Nr.38. Bēdas remdēja Miroņkrogū Par Miroņkrogu tautā tika saukts krogs, tagadējās Dārza…
 • Maršnera īpašumi Valmierā 1. daļa

  artaslesere, Maršnera īpašumi Valmierā 1. daļa Bieži vien pastaigājoties pa Valmieras Senpilsētu vai dodoties pa gājēju tiltiņu uz Valmieras tirgu, cilvēki atskatās uz divstāvu sarkano ķieģeļu…
 • Maršnera īpašumi Valmierā. 2. daļa

  artaslesere, Maršnera īpašumi Valmierā. 2. daļa Pagājušajā reizē iepazināmies ar Maršnera mājas un paša Ludviga jeb Karla Roberta Lui Maršnera personību. Šoreiz aplūkosim pārējos Maršneram piederošos…
 • Medību tradīcijas Valmieras novadā 18./19. gs

  artaslesere, Kā radās medību parks? Medību parki Krievijā nāca modē ap 1751. gadu, kad par galma oberjēgermeistaru iecēla bijušo maršalu Semjonu Nariškinu. Galma mednieku korpusu pārkārtoja…
 • Melnās burtnīcas stāsts

  artaslesere, Valmieras amatnieku biedrības Celtniecības amatu sekcijas protokoli (1937. – 1942. gads Valmieras muzejā pavisam nesen nonācis interesants Valmieras vēstures avots – Celtniecības amatu sekcijas sēžu…
 • Mežu daudzinot

  artaslesere, Pirms septiņdesmit četriem gadiem (1930.), Latvijā pirmoreiz rīkoja Meža dienas. Tajās, līdz pat 1940. gadam, ļoti aktīvi darbojās jaunatnes un, it īpaši, meža audzēšanas pulciņi…
 • Mirkli pirms simts

  artaslesere, Rosīga un darbīga Valmiera 20.gs. sākumā - administratīvās, saimnieciskās un kultūras dzīves centrs. Arī Valmieras apriņķis, tolaik viens no lielākajiem Vidzemes guberņā. Jau 1897. gada…
 • Muzicēšanas tradīcijas Vidzemē 19. gs. beigās un 20. gs. pirmajā pusē

  artaslesere, Lukstiņu kapela, kas spēlējusi lauku kāzās un citos sarīkojumos no 20. gs. 20. gadu vidus līdz 1934. gadam. Attēlā redzamas vijoles, akordcītara un pašdarināts čells…
 • Nāc līdz uz Valterīti

  artaslesere, Sākums Apriņķa pilsēta Valmiera (Wolmar). 18. gadsimta beigas. Te uz dzīvi 1784. gadā apmetās divdesmit septiņus gadus jaunais Hermans Johans Valters (1757-1807). Studējis Strasbūrā. Ieguvis…
 • Nāciet, Valmiera Jūs gaida!

  artaslesere, Apmeklējiet Valmieru, 1933. „Gauja, priežu meži, dziednieciskais minerālūdens, vasaras sporta iespējas, ērta satiksme, plaša apkārtne. Tālās senatnes un tuvāko notikumu atmiņas, Gaujas, Abula, Salacas gleznainie…
 • Nams ar vēsturi

  artaslesere, „Lai kas tu būtu, padomniek, ieejot rātsnamā izpildīt savu pienākumu, atstāj aiz durvīm savu privāto dzīvi un tās vajadzības, dusmas, netaisnību, naidīgumu, savtību, draudzību, vēlmi…
 • Neliels ieskats skaņuplašu un gramofonu tirdzniecībā Valmierā 20.gs. 30. gados

  artaslesere, Pagaidām nav izpētīta skaņuplašu vēsture Latvijā. Raksta autora mērķis ir sniegt nelielu vispārīgu priekšstatu par skaņuplašu un gramofonu preču tirdzniecību Valmierā, galvenokārt balstoties uz reklāmām,…
 • No nemiernieku cilts

  artaslesere, Pieminot. 1934. g. atklāja pieminekli 1802. g. Kauguru nemieros kritušajiem zemniekiem. Piecus gadus vēlāk, (1939.) – pavasarī, 21. maijā – svinīgi iesvētīja atklāto piemiņas plāksni…
 • No Valmieras vēstures

  artaslesere, No Gaujas puses. J. K. Broces zīmētā (celta 1790.) Apriņķa skolas ēka 1791.g. Ar Rīgas vārdu Valmieras senākās un garākās ielas - Rīgas ielas nosaukuma…
 • NODIEVU MĀJA LUCAS IELĀ

  artaslesere, Valmiera. Mērojot ceļu pa Beātes ielu un nogriežoties virzienā uz Tērbatas ielu, iepretim ugunsdzēsēju depo un populārajai atpūtas vietai Multiklubam , uzmanību piesaista divstāvu ēka…
 • Novadniecei, spāņu deju izpildītājai Martai Alberingai – 100

  artaslesere, Kazlovu dzimta ap 1909. - 1910. gadu. 1. rindā no labās māte Kristīne Kazlova ar Martu klēpī; 2. rindā vidū vecaistēvs Kārlis Kazlovs; 3. rindā…
 • Paldies

  mru, tagad sapratu
 • par Kampēm

  mru, Labdien! Man radusies interese par Reini Kampi (1910–1994), kas studēja LU Matemātikas un dabaszinību fakultātē, vēlāk dzīvoja ASV. Vai Jums ir kādas ziņas par šo…
 • par Kampēm

  mru, "Kuplajam bērnu pulciņam vēl pievienosies Toms un Velta." - Vai tas nozīmē, ka A. Kampes ģimenē 8 bērni? Pēc citām ziņām - 6 vai pat…
 • Par Latviju!

  artaslesere, Latvijas neatkarīgās demokrātiskās republikas pasludināšana 1918. g. 18. novembrī, bija izaicinājums kā kaimiņos esošajām lielvalstīm. Arī pašmāju neticīgajiem un nacionālās valsts idejas noliedzējiem. Proklamētajai nacionālajai…
 • Pārgaujai – 90. Gaujas krastā dzimusī.

  artaslesere, Skaista. Valmieras dzelzceļa stacija, 1930. gadi Pateicoties dzelzceļam Nākošās pilsētas daļas saimniecisko izaugsmi paātrināja platsliežu Rīgas – Pleskavas dzelzceļš, kuru izbūvēja 1889.g. cauri toreizējiem Kauguru…
 • Pārgaujas fotogrāfi

  artaslesere, Gaismas rakstītāji Par vienu no 19. gadsimta nozīmīgākajiem notikumiem tiek uzskatīta fotogrāfijas atklāšana. Bet interesanti, ko tad īsti nozīmē mums visiem ikdienā tik pierastais vārds?…
 • Pavasari gaidot

  artaslesere, Senākos laikos Pie Gaujas. Kazu krāces, 1920 tie gadi. Viltīgā un nepastāvīgā Gauja arī agrāk bieži vien mainījusi savu virzienu, nesot savus ūdeņus līdz tam…
 • Pavasari gaidot!

  artaslesere, „Saulīte, kāpdama augstāk, jau modina zemi no miega, Visu, ko cēlusi bij saltā ziema, tā smiedamās sagrauj. Stiprās sala blīves un ledi mazpamazām izčākst.” Putās…
 • Piedzīvojumu meklētājs

  artaslesere, Visi vēl kopā. Pēc atvaļināšanās no karadienesta M. Ozols ar piederīgajiem „Kalna – Eniņos”, 1924. g. Netālu no Valmieras, 1899. gadā, pirms Lieldienām, 8. aprīlī…
 • Pirms simts gadiem februārī

  artaslesere, Izlēmīgi vīri Brīvības cīņās par Latvijas neatkarību un patstāvību (1918-1920) nozīmīgu ieguldījumu deva militārais formējums, kuram pirms simts gadiem piešķīra Valmieras vārdu! Kā pirmo kājnieku…
 • Pirts un zīmes

  artaslesere, Latviešu ticējums „Ja nebūtu pirts un rutku – dakteri brauktu ar zelta karietēm” skan drosmīgi un mūsdienīgi. Daudzi pirts mīļi par to ir pārliecinājušies paši…
 • Putriņas

  artaslesere, Gaujas krastā Lielā Rīgas ceļa kreisajā pusē, līdz pat Gaujai, vēl pirms gadiem simts, bija izvietojušās Valmieras pilsētai piederošās mājas: Ceļajēris, Ērmanis, Lācars, Putriņas un…
 • Rakstā uzrādītie Kampes bērni ar…

  artaslesere, Rakstā uzrādītie Kampes bērni ar dzimšanas gadiem ir tie, kas dzimuši tieši Valmierā (6 bērni). Toms un Velta jau dzima pēc aiziešanas uz Cēsīm (sk…
 • Ražošanas brāķis.

  artaslesere, Satraukums par a/s „Bekona Eksports” Valmieras fabrikas produkciju Jaunais gads sācies ar vēlmi atgādināt par saimniekošanu Valmieras pagātnē. 20.gs. 20. gadu beigās darbu uzsāka Valmieras…
 • Reini Kampe visticamāk arī no…

  artaslesere, Reini Kampe visticamāk arī nāk no Kampes dzimtas – Cēsu apriņķa Priekuļu pagasta. Tas varētu būt mana stāsta varoņa Andreja Kampes radinieks. Pašam Andrejam Kampem…
 • Reinis Kampe

  mru, Tieši tā, Reinis ir Andreja Kampes (vecākā) ģimenē 5. bērns, viņa vāktās gliemju un fosīlo zivju kolekcijas joprojām glabā Dabas un LU muzeji. Bet Priekuļos…
 • Riteņbraukšanas sports – tautas sports (Valmieras riteņbraucēji līdz 20. gs. 60. g.)

  artaslesere, Riteņbraukšanas sports – tautas sports (Valmieras riteņbraucēji līdz 20. gs. 60. g.) Riteņbraukšanas sports – tautas sports (Valmieras riteņbraucēji līdz 20. gs. 60. g.) Valmierai…
 • Saistībā ar Ziloņu ielas nosaukuma…

  artaslesere, Saistībā ar Ziloņu ielas nosaukuma izcelsmi : tagadējās Ziloņu ielas vārds savulaik cēlies no kādreizējā senā viduslaiku pilsētas aizsargbūves (bastiona) kā Zilais bastions (Blaue Bastion)…
 • Še, kur līgo priežu meži…

  artaslesere, Pirmajos 70. 1926. gada foto. Fotogrāfs J. Oše Valmierā. Tuvojoties vasaras saulgriežiem un Jāņu dienai, šoreiz par īpašām dzejas rindām no dzejoļa „Še, kur līgo…
 • Senākā koka ēka Valmierā

  artaslesere, Šķiet ar Valmieras vēsturi ir tāpat kā ar teicienu par Rīgas attīstību: “Tā nekad nebūs gatava!” Pat brīžos, kad šķiet – par šo tēmu jau…
 • Šīs dienas maijā

  artaslesere, Lielinieku posta darbi. Skats uz Rīgas ielas sākumu. Redzams sašautais Sv. Sīmaņa baznīcas tornis 1919. g. 26. maijā. Daudzu gadsimtu ilgajā vēsturē Valmiera atradusies dažādu…
 • Skaidrs, paldies! Kā šajā gadījumā…

  artursreiljans, Skaidrs, paldies! Kā šajā gadījumā ielas nosaukumi skanēja citās valodās – vāciski un krieviski? Vai tajos arī tika minēti ziloņi? Un cik sens ir šīs…
 • Skolas un izglītība Valmierā 17.-20. gs. pirmajā pusē

  artaslesere, Brežas skolas rija. Tagad apskatāma Latvijas Brīvdabas etnogrāfijas muzejā. Pirmās Pirmās skolas Vidzemē dibinātas jau zviedru laikos 17. gadsimtā, bet 1632. gadā Valmierā atvērta zemnieku…
 • Skolotājs un dziesmu vīrs

  artaslesere, Pedagogs, latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējs Jānis Cimze (1814-1881). Foto 1870. to g. sāk. Jānis Cimze dzimis 1814. gada 3. jūlijā (pēc vecā stila 21. jūnijā)…
 • Tādu atceramies Valmieru

  artaslesere, Biju laimīgs. Rakstnieks, publicists Knuts Lesiņš (1909-1999). Gandrīz kā detektīvs 2013. gada vasarā, precīzāk, augusta sākumā, nezināms labvēlis atstājis man adresētu aploksni. Bez norādes, kur…
 • Ūdens spēks

  artaslesere, Vecākā no zālēm ūdens, Krāču putām, burvju vara. Radītājs pats pirmais burvis, Dievs ir mūsu dziedinātājs. Tik vienkārši, skaisti un nozīmīgi par ūdeni saka Kalevalas…
 • VALMIERA UN VALMIERIEŠI. STĀSTS PAR ALEKSANDRU ZEINU

  artaslesere, Vēsturiski Gauja kā upe un tās krasti ne tikai dzejnieku apdziedāta tikšanās vieta, bet arī būtisks ekonomiskās attīstības faktors, svarīgs pārvietošanās ceļš un iztikas avots…
 • Valmieras amatnieku biedrība un Latvijas Amatniecības kamera 1937. – 1940. gadā

  artaslesere, Valmieras amatnieku biedrība un Latvijas Amatniecības kamera 1937. – 1940. gadā Turpinot tēmu „Amatnieki Valmierā starp diviem Pasaules kariem”, šoreiz par Valmieras amatnieku biedrības iekšējo…
 • Valmieras apvienotās amatnieku biedrība īsi pirms Otrā pasaules kara

  artaslesere, Valmieras apvienotā amatnieku biedrība Valmierā darbojās no 1917. gada līdz Otrajam pasaules karam. Pēc Latvijas Amatniecības Kameras pieprasījuma 1936. gadā tā tika reformēta, bet darbību…
 • Valmieras Drāmas teātris (dažas dienas…

  artursreiljans, Valmieras Drāmas teātris (dažas dienas pirms nojaukšanas), 1987 Valmieras Drāmas teātris (dažas dienas pirms nojaukšanas), 1987. Ainars M-1, http://www.panoramio.com/photo… 57° 32' 22" N 25° 25'…
 • Valmieras novadpētniecības muzejam 50

  artaslesere, Muzeja stāsts Valmieras novadpētniecības muzejam 50 Vēsture, tās izzināšana un senas lietas vienmēr saistījušas cilvēkus. Kāds par to interesējas tikai reizēm, bet kādam vēsture kļūst…
 • Valmieras pilsētas plāns, 1933. gadā

  artaslesere, Show map Valmieras pilsētas plāns, 1933. gadā
 • Valmieras puikam Adalbertam Bubenko - 100.

  artaslesere, Valmieras puikam Adalbertam Bubenko - 100. Latvijas soļošanas vēstures spožākā zvaigzne valmierietis Jānis Daliņš, kuram novembrī bija 105. gadu jubileja, ir pazīstams daudziem sporta dzīves…
 • Valodnieks no Kauguriem

  artaslesere, Mičkēni. Dzimtas mājas 1940.-50. gados. Akadēmiķis Netālu no Valmieras, Kauguru pagasta Mičkēnā, 1873. gada ziemas viducī, 22. februārī (10. februārī pēc vecā stila) pasaulē nāk…
 • Vecās aptiekas stāsts

  artaslesere, Sākums - Reihenavi 1721. gadā Krievijas cars Pēteris I izdeva ukazu par aptieku dibināšanu. Valmierā pirmo aptieku atvēra vācu tautības aptiekārs Reihenavs (Johans Volrāts Reihenau)…
 • Visu Latvijai!

  artaslesere, Ar skatu nākotnē. Dāvis Sīmansons 1920.g. Svētku noskaņā aizritējusi proklamēšanas atceres nedēļa, kuras laikā pieminējām tos, kuri savulaik bijuši klāt tās izveidē pirms deviņdesmit pieciem…
 • Ziemas prieki Valmierā

  artaslesere, Salu gaidot SATIKŠANĀS VIETA. Dzirnavu ezeriņš 1900. gadu sākums. Izdevis H. Treijs, Valmierā. Ziemai jānāk! Arī vairāk kā gadus simts atpakaļ, – cītīgi gaidīts pirmais…
 • Ziemassvētku epizodes

  artaslesere, Ziemassvētku laikā man gribētos padomāt un padalīties ar Valmieras muzeja krājuma materiāliem. Nereti sabiedrības atmiņa ir īsa, ar to domājot, ka aizmirstās procesu priekštecība. Atmiņās…
 • Ziloņu iela

  artursreiljans, Labdien! Sakiet, lūdzu, kā ir cēlies Ziloņu ielas nosaukums? 57° 32' 23" N 25° 25' 22" E
 • Ziloņu ielas nosaukums cēlies no…

  artaslesere, Ziloņu ielas nosaukums cēlies no kādreizējā Valmieras viduslaiku nocietinājuma – Zilā bastiona (Blaue Bastion) nosaukuma. Jāsarūgtina tie, kas vaicā : „Vai ielas nosaukums patiešām saistīts…
 • “Skaitļu lokos – 96 Johani un 35 Marijas”

  artaslesere, J.H. Broce. Valmieras prospekts no Dienvidu puses 1799. Gada beigas vienmēr ir rosīgas ar pēdējo darbu apdarīšanu, laba vēlējuma nosūtīšanu, jaunu mērķu sastādīšanu un iepriekšējā…
 • „Es uz tevi priecājos! Man prieks iet uz tevi!”

  artaslesere, Ceļš uz Zilo kalnu. Tā raksta dzejnieks Kārlis Skalbe ceļojuma piezīmēs „Pa dzimtenes ceļiem”, aprakstā par Beverīnu. Mūsu leģendāras pils Beverīnas meklējumos tieši Zilais kalns…