Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Dzīvības ūdens

    artaslesere, Sākums Ūdens – dabas daļa un neatņemams elements tajā, ko mūsdienās dēvē par vidi. Viduslaikos jēdzienu „vide” nepazina, bet izprata vienkāršas kopsakarības: ūdens – Dzīvība…