Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Še, kur līgo priežu meži…

    artaslesere, Pirmajos 70. 1926. gada foto. Fotogrāfs J. Oše Valmierā. Tuvojoties vasaras saulgriežiem un Jāņu dienai, šoreiz par īpašām dzejas rindām no dzejoļa „Še, kur līgo…