Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Kārlis Beldavs: no mācītāja par ministru

    artaslesere, SAEIMAS DEPUTĀTS. 1930. gadu sākums. Vidzemnieks Valmieras – Valmiermuižas draudzes mācītājs un vēlākais Latvijas brīvvalsts Izglītības ministrs Kārlis Voldemārs Beldavs (Kahrl Woldemar Beldaus) pasaulē nācis…