Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Divas Sarkanās Valmieras

    artaslesere, Kad pirmoreiz dzirdēju šo skanīgo, bet šķietami nievājošo apzīmējumu Sarkanā Valmierā , pirmās asociācijas raisījās par padomju laiku, kad jēdzienu lietoja pozitīvā nozīmē, un tā…