Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Izdzīvoju, lai atgrieztos

    artaslesere, Dūņu ģimene. Jānis un Emma Dūņi ar dēliem Romānu (pa labi) un Jāni (pa kreisi) 1930.gada 20.janvārī. Mana stāsta varonis šoreiz ir vecākajai valmieriešu paaudzei…