Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Vecās aptiekas stāsts

    artaslesere, Sākums - Reihenavi 1721. gadā Krievijas cars Pēteris I izdeva ukazu par aptieku dibināšanu. Valmierā pirmo aptieku atvēra vācu tautības aptiekārs Reihenavs (Johans Volrāts Reihenau)…