Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Pārgaujai – 90. Gaujas krastā dzimusī.

    artaslesere, Skaista. Valmieras dzelzceļa stacija, 1930. gadi Pateicoties dzelzceļam Nākošās pilsētas daļas saimniecisko izaugsmi paātrināja platsliežu Rīgas – Pleskavas dzelzceļš, kuru izbūvēja 1889.g. cauri toreizējiem Kauguru…