Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • APGAISMOTĀ VALMIERA

    artaslesere, APGAISMOTĀ VALMIERA Īss ieskats Valmieras elektrības iestādes darbībā līdz 1946. gadam 19. gs. pēdējā ceturksnī Vidzemē aizsākās pirmie mēģinājumi izmantot elektroenerģiju rūpniecībā. Dažās fabrikās un…