Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Melnās burtnīcas stāsts

    artaslesere, Valmieras amatnieku biedrības Celtniecības amatu sekcijas protokoli (1937. – 1942. gads Valmieras muzejā pavisam nesen nonācis interesants Valmieras vēstures avots – Celtniecības amatu sekcijas sēžu…