Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Ar prūšu sīkstumu

    artaslesere, Bez tilta neiztikt. Skats no Gaujas kalna, redzama Stārķa ligzdas (pa kreisi) apbūve. Tilta otrā galā muitnieka māja. Iespiedis un izdevis J. Sarkangalvis, Valmierā, 1904…