Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Skolotājs un dziesmu vīrs

    artaslesere, Pedagogs, latviešu profesionālās mūzikas pamatlicējs Jānis Cimze (1814-1881). Foto 1870. to g. sāk. Jānis Cimze dzimis 1814. gada 3. jūlijā (pēc vecā stila 21. jūnijā)…