Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Mirkli pirms simts

    artaslesere, Rosīga un darbīga Valmiera 20.gs. sākumā - administratīvās, saimnieciskās un kultūras dzīves centrs. Arī Valmieras apriņķis, tolaik viens no lielākajiem Vidzemes guberņā. Jau 1897. gada…