Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Pirms simts gadiem februārī

    artaslesere, Izlēmīgi vīri Brīvības cīņās par Latvijas neatkarību un patstāvību (1918-1920) nozīmīgu ieguldījumu deva militārais formējums, kuram pirms simts gadiem piešķīra Valmieras vārdu! Kā pirmo kājnieku…