Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Laimi meklējot jeb starp diviem krogiem

    artaslesere, Pārmaiņās. Kādreizējā „Mironīša” vieta, vēlāk Kaļļiņa nams. 1960. to g. sāk. Ļeņina ielā Nr.38. Bēdas remdēja Miroņkrogū Par Miroņkrogu tautā tika saukts krogs, tagadējās Dārza…