Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • No nemiernieku cilts

    artaslesere, Pieminot. 1934. g. atklāja pieminekli 1802. g. Kauguru nemieros kritušajiem zemniekiem. Piecus gadus vēlāk, (1939.) – pavasarī, 21. maijā – svinīgi iesvētīja atklāto piemiņas plāksni…