Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Reinis Kampe

    mru, Tieši tā, Reinis ir Andreja Kampes (vecākā) ģimenē 5. bērns, viņa vāktās gliemju un fosīlo zivju kolekcijas joprojām glabā Dabas un LU muzeji. Bet Priekuļos…