Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Maršnera īpašumi Valmierā. 2. daļa

    artaslesere, Maršnera īpašumi Valmierā. 2. daļa Pagājušajā reizē iepazināmies ar Maršnera mājas un paša Ludviga jeb Karla Roberta Lui Maršnera personību. Šoreiz aplūkosim pārējos Maršneram piederošos…