Sign in
Sign up
Zurbu – a worldwide network of local history websites
About Zurbu
Sort by
  • Nāc līdz uz Valterīti

    artaslesere, Sākums Apriņķa pilsēta Valmiera (Wolmar). 18. gadsimta beigas. Te uz dzīvi 1784. gadā apmetās divdesmit septiņus gadus jaunais Hermans Johans Valters (1757-1807). Studējis Strasbūrā. Ieguvis…